Home

  • VOETEN VERDIENEN UW AANDACHT

Welkom op mijn site

 

 

Mijn Naam is Jolanda Bakker.

Sinds Mei 2008 ben ik gediplomeerd pedicure. Sinds September 2014 Medisch pedicure en ingeschreven bij bij het kwaliteitsregister voor pedicures (KRP) dit voor eventuele vergoeding van de verzekering als u diabeet- of reumapatient bent.

Ik werk op maandag en woensdag als ambulant pedicure, met veel plezier ga ik naar de mensen toe. Ideaal voor mensen die slecht ter been zijn of mensen die lekker thuis willen blijven. Dinsdag en donderdag werk in verzorgingshuis In Het Zomerpark, praktijk is op de begane grond rolstoel toegankelijk ( rolstoel toilet aanwezig)

Ik ben werkzaam in Lisse en omsterken (tot 10 km)

 

 

Jolanda Bakker

Privacy Policy

Medisch Pedicure Jolanda Bakker hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de privacy policy willen ik een helder en transparante informatie geven hoe ik omga met persoonsgegevens.                                                                                                                 Ik zal er alles aan doen om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Ik houd mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming.                                                                                               Dit brengt met zich mee dat ik in iede geval:    

-uw persoongegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy                                                                                                                                                       - Verwerking van uw persoongegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinde waarvoor ze worden verwerkt                                                                                                                  - Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor verwerking van uw persoongegevens                                                                                                                                       - Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoongegevens           gewaarborgd  is                                                                                                                            - -Geen persoonsgegevens  doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinde waarvoor verstrekt                                                                                                                                                                          - Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.                                                                                                                                                                                              Als Medisch Pedicure Jolanda Bakker ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy Policy, of in het algemenere zin, vragen heeft hierover kunt u contact met mij opnemen.                              

Tips