Home

  • VOETEN VERDIENEN UW AANDACHT

Welkom op mijn site

 

 

Mijn Naam is Jolanda Bakker.

Sinds Mei 2008 ben ik gediplomeerd pedicure. Sinds September 2014 Medisch pedicure en ingeschreven bij bij het kwaliteitsregister voor pedicures (KRP) dit voor eventuele vergoeding van de verzekering als u diabeet- of reumapatient bent, contracten met Podotherapeut Wender en Pedicare-Podotherapie 

Maandagmiddag dinsdag woensdag en donderdag nemen wij uw voeten met een (medisch) voetverzorging volledig op maat naargelang uw klachten en pijnen onder handen. Een aanzienlijke verbetering van uw voetproblemen is waarnaar we ook steevast streven. Ook niet medisch behandelingen zoals een mooie Gellak worden gedaan. Mijn praktijk zit gezondheidscentrum van In Het Zomerpark, Remmersteinpark 3 2151 KE  Nieuw-Vennep. De praktijk is op de begane grond rolstoel toegankelijk ( rolstoel toilet aanwezig). 

 

 

 

 

 

Jolanda Bakker

Privacyverklaring

Jolanda Bakker, uw pedicure, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze verklaring geeft zij aan hoe zij omgaat met uw persoonlijke gegevens.

Ik zal er alles aan doen of nalaten om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Ik houd me in alle gevallen aan de Europese wet- en regelgeveving waaronder de Algemen verordening Gegevensbescherming. Dit betekent in ieder geval dat ik:

- Uw persoonsgegevens, die minimaal nodig zijn om u van dienst te kunnen zijn, verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt zoals naam, adres, telefoonnummers en geboortedatum, sofinummer en polisnummer bij uw zorgverzekering en eventueel uw bankrekeningnummer. Ook uw afspraakmoment leg ik vast. Daarnaast bouw ik een persoonlijk dossier op met medische gegevens aangaande de geleverde zorg.

-U heeft mij Toestemming gegeven om deze gegevens te verzamelen, op te slaan en in te zetten voor het beoogde doel. Ook heeft u toegestemd dat ik verzamelde informatie mag delen met uw podothrapeut teneinde uw vergoede zorgdeel te doen verrekenen.

-Verder heb ik passende technische en organisatorische maatregelen genomen  om de beveiligingvan uw gegevens te waarborgen.

Tips